A što ako padneš? Onda malo odmoriš.

I prošle su te neke nedaće koje su nas sve globalno morile. Prošle su ili tek prolaze. Proći će i ove novonastale i one koje će se kasnije dogoditi, a dogodit će se. Kako bi jedan, od mene puno bolji pisac, rekao: “I to će proći.”. Zbilja hoće, ma koliko se čini da neće.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top