I prošle su te neke nedaće koje su nas sve globalno morile. Prošle su ili tek prolaze.

Proći će i ove novonastale i one koje će se kasnije dogoditi, a dogodit će se. Kako bi jedan, od mene puno bolji pisac, rekao: “I to će proći.”.

Zbilja hoće, ma koliko se čini da neće.